CEO XÂY DỰNG BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO TRONG BAN GIÁM ĐỐC. - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

CEO XÂY DỰNG BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO TRONG BAN GIÁM ĐỐC.

Ngày 15/05/2024 Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ và quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Thiết Hùng giữ chức vụ Giám đốc CEO Xây Dựng. Với năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của ông Hoàng Thiết Hùng cùng với các thành viên Ban Giám đốc, HĐQT Tập đoàn tin tưởng Ban điều hành sẽ có những cách làm mới, hiệu quả để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của CEO Group và tiếp tục đưa CEO Xây Dựng phát triển theo định hướng chiến lược trở thành Tổng thầu giai đoạn 2022 – 2026. Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ.

Ông Đoàn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO trao QĐ bổ nhiệm
Ban LĐ Tập đoàn CEO & BLĐ CEO Xây Dựng
BLĐ Tập đoàn CEO tham dự buổi lễ công bố QĐ bổ nhiệm
HĐQT tặng hoa và cảm ơn Nguyên GĐ Đoàn Tiến Trung
Ban Giám đốc và CBNV tại văn phòng CEO Xây Dựng

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ