GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2023

Chiều nay, ngày 28/3/2023, tại trụ sở Công ty tầng 12 Tháp CEO, Công ty cổ phần xây dựng C.E.O đã tổ chức Lễ bàn giao kế hoạch năm 2023.
Với những kế hoạch, mục tiêu cụ thể đã đề ra, Ban Giám đốc Công ty mong muốn các Phòng/Ban sẽ chủ động, tự tin nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để hoàn thành kế hoạch năm, góp phần xây dựng Công ty và đóng góp cho Tập đoàn CEO ngày càng phát triển vững mạnh.
Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ bàn giao kế hoạch năm 2023!

GĐ Đoàn Tiến Trung trao Quyết định giao KH năm 2023 cho phòng TC – HC
GĐ Đoàn Tiến Trung trao Quyết định giao KH năm 2023 cho phòng TC – KT
GĐ Đoàn Tiến Trung trao Quyết định giao KH năm 2023 cho phòng KT – KT
GĐ Đoàn Tiến Trung trao Quyết định giao KH năm 2023 cho BCH CT Mê Linh
GĐ Đoàn Tiến Trung trao Quyết định giao KH năm 2023 cho
CEO Xây Dựng Vân Đồn & CEO Xây Dựng Phú Quốc

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ