Máy móc thiết bị - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

MÁY MÓC THIẾT BỊ

Với định hướng phát triển Công ty cổ phần xây dựng C.E.O trở thành một Công ty chuyên sâu trong lĩnh vực xây lắp, Ban lãnh đạo Công ty được sự chấp thuận chủ trương đầu tư của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã từng bước thực hiện việc đầu tư thiết bị nhằm nâng cao năng lực thi công của Công ty. Hiện nay với 07 máy ủi Komatsu, 20 máy xúc của hãng Komatsu - Volvo - Doosan, 09 lu rung Hamm 3410 và Sakai, 02 cẩu tự hành 05 tấn - 15 tấn, 08 xe tải tự đổ, 01 xe tưới nước đáp ứng được yêu cầu và tiến độ công việc.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG

<
Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ