Tuyển dụng Archives - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

Thông tin tuyển dụng

#

TUYỂN DỤNG THỢ ĐIỆN Nơi làm việc: Phú Quốc - Kiên Giang.

17
T6
#

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HẠ TẦNG Nơi làm việc: Phú Quốc – Kiên Giang, Vân Đồn – Quảng Ninh.

31
T5
#

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN CÔNG TRƯỜNG Nơi làm việc: Phú Quốc - Kiên Giang

31
T5
#

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÂY XANH Nơi làm việc: Vân Đồn, Quảng Ninh.

31
T5
#

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QS Nơi làm việc: Vân Đồn - Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang

31
T5
#

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Nơi làm việc: Vân Đồn, Quảng Ninh.

31
T5
#

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TRẮC ĐẠC. Nơi làm việc: Vân Đồn - Quảng Ninh, Phú Quốc Kiên Giang.

31
T5
#

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ M&E. Nơi làm việc: Nơi làm việc: Vân Đồn - Quảng Ninh.

31
T5
#

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Nơi làm việc: Tầng 12, CEO Tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

31
T3
#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ – VSMT trong quá trình thi công tại các Công trường 2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ – VSMT tại các bộ phận […]

03
T12
Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ