Tuyển dụng Archives - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

Thông tin tuyển dụng

#

***MTCV: Lập kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban Thực hiện công việc đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ và cùng với bộ phận chuyên môn đánh giá ứng viên Lưu trữ quản lý hồ sơ, thông tin liên quan đến CBNV Trực tiếp làm các Quyết định […]

22
T5
#

***MTCV: 1. Phối hợp với bộ phận Vật tư văn phòng thu mua và chạy vật tư để xử lý các sự cố phát sinh trong qua trình thực hiện công viêc nhằm đảm bảo tiến độ đơn hàng. 2. Theo dõi quản lý chặt chẽ vật tư, trang thiết bị phục vụ công trình, […]

21
T5
#

***MTCV: 1. Thực hiện công tác hồ sơ chất lượng và hồ sơ thanh quyết toán công trình theo đúng tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư, nhà thầu. 2. Kiểm tra về tiến độ, chất lượng, khối lượng thực hiện hàng tháng của các hạng mục công trình. Phối hợp với Đội/Ban […]

08
T5
#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Thực hiện các công việc liên quan đến quan trắc: lắp đặt, đo đạc, phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu… 2. Sử dụng phần mềm autocad để xử lí bản vẽ thiết kế thành bản vẽ phục vụ được cho trắc đạc. 3. Sử dụng các loại máy […]

20
T3
#

***MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… theo HĐ ký kết với Nhà thầu chính/Chủ đầu tư và chỉ đạo […]

13
T3
#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phụ trách thi công hệ thống điện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và điện dân dụng 2. Lập tiến độ và triển khai các bản vẽ thi công 3. Giám sát các nhà thầu phụ, đội thi công công tác M&E, nghiệm thu hạng mục M&E 4. Bóc tách […]

28
T2
#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ – VSMT trong quá trình thi công tại các Công trường 2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ – VSMT tại các bộ phận […]

03
T12
#

Là một trong các Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam hoạt động trong hai trụ cột chính là Bất động sản và Giáo dục đào tạo, CEO Group là nơi tin cậy để mỗi cá nhân phát triển sự nghiệp bản thân và đóng góp, cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho xã hội. Ngày hội tuyển dụng CEO Group năm 2017 đã thu hút rất nhiều nhân sự đến tham gia phỏng vấn cho hàng trăm vị trí tại các đơn vị thành viên CEO. Dưới đây là một số hình ảnh của Ngày hội tuyển dụng.

03
T10
Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ