Ban lãnh đạo - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

BAN GIÁM ĐỐC


Ông Hoàng Thiết Hùng – Giám đốc công ty.

Ngày sinh: 04/08/1972

– Quê quán: Hà Nam

– Trình độ học vấn:

+ Kỹ sư xây dựng.

– Kinh nghiệm:

+ Từ 1996 đến 09/2007: Công ty cổ phần xây dựng số 1 – Vinaconex.

+ Từ 10/2007 đến 12/2011: Giám đốc Công ty cổ phần Xây Dựng C.E.O

+ Từ 01/2012 đến T04/2024: Phó Tổng Giám đốc thường trực - Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai - VFI Group.
Ông Nguyễn Quang Khang – Phó Giám đốc công ty.

– Ngày sinh: 07/02/1982.

– Quê quán: Sơn La.

– Trình độ học vấn:

+ Kỹ sư Đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội

– Kinh nghiệm:

+ Từ 10/2011 - 01/2012: Phó Ban QLDA CEO Quốc Oai – Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O

+ Từ 01/2012: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây Dựng C.E.O

+ Từ 07/2015: Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng C.E.O Phú Quốc

+ Từ 08/2020: Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng C.E.O Vân ĐồnÔng Trương Văn Cương – Phó giám đốc Công ty

– Ngày sinh: 11/01/1978

– Quê quán: Hà Nam

– Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng.

– Kinh nghiệm:

+ Từ 1998 đến 06/2003: Cán bộ kỹ thuật đội 18 - Công ty xây lắp 665 Bộ Quốc phòng

+ Từ 01/07/2004 đến 06/2023: Trưởng ban QLDA 1, Giám đốc Ban QLDA 1 Tập đoàn CEO

+ Từ 07/2023: Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng C.E.O

VÌ CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG HƠN

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ