Ban lãnh đạo - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

BAN GIÁM ĐỐC


ÔNG Đoàn Tiến Trung – Giám đốc công ty.

Ngày sinh: 02/ 11/ 1980

– Quê quán: Hà Nam

– Trình độ học vấn:

+ Kỹ sư xây dựng.

– Kinh nghiệm:

+ Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2005 và giữ các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc CEO Phú Quốc (2016-2020), Phó Tổng Giám đốc CEO Đảo Ngọc (2017 - 2020), Tổng giám đốc công ty Phú Kiên Phú Quốc (2017 - 2020), Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Bảo vệ C.E.O (từ 2017).
Nguyễn Quang Khang – Phó Giám đốc công ty.

– Ngày sinh: 07/02/1982.

– Quê quán: Sơn La.

– Trình độ học vấn:

+ Kỹ sư Đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội

– Kinh nghiệm:

+ Từ 10/2011 - 01/2012: Phó Ban QLDA CEO Quốc Oai – Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O

+ Từ 01/2012: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây Dựng C.E.O

+ Từ 07/2015: Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng C.E.O Phú Quốc

+ Từ 08/2020: Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng C.E.O Vân ĐồnÔng Trương Văn Cương – Phó giám đốc Công ty

– Ngày sinh: 11/01/1978

– Quê quán: Hà Nam

– Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng.

– Kinh nghiệm:

+ Từ 07/2023: Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng C.E.O

VÌ CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG HƠN

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ