Ban lãnh đạo - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

BAN LÃNH ĐẠO


Ông Đoàn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT.


Ngày sinh: 02/ 06/ 1971
– Quê quán: Hà Nam
– Trình độ học vấn:
+ Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh
+ Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Nga
+ Cử nhân Kinh tế
+ Thạc sỹ Luật
– Kinh nghiệm:
+ Giám đốc Phát triển dự án – TODA Corporation (Nhật Bản)
+ Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc CEO GROUPBà Phạm Thị Mai Lan – Phó Chủ tịch HĐQT.


– Ngày sinh: 29/ 12/ 1973
– Quê quán: Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định
– Trình độ học vấn:
+ Cử nhân kinh tế
+ Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh
+ Chứng chỉ Kiểm toán Quốc Gia
+ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
– Kinh nghiệm:
+ Kế toán trưởng Văn phòng Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
+ Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc CEO GroupÔng Trần Trung Kết – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty


– Ngày sinh: 06/09/1983
– Quê quán: Hà Nam
– Trình độ học vấn: Kỹ sư Đô thị – Đại học Kiến trúc Hà Nội
– Kinh nghiệm:
+ Từ 07/2007 - 08/2010: Cán bộ phòng KH-KT Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O
+ Từ 08/2010 - 09/2011: Phó Ban QLDA CEO Quốc Oai – Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O
+ Từ 10/2011 - 01/2012: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây Dựng C.E.O
+ Từ 01/2012: Giám đốc Công ty cổ phần Xây Dựng C.E.O – thành viên HĐQT


Ông Nguyễn Quang Khang – Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng C.E.O Phú Quốc


– Ngày sinh: 07/02/1982
– Quê quán: Sơn La
– Trình độ học vấn: Kỹ sư Đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội
– Kinh nghiệm:
+ Từ 10/2011 - 01/2012: Phó Ban QLDA CEO Quốc Oai – Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O
+ Từ 01/2012: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây Dựng C.E.O
+ Từ 07/2015: Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng C.E.O Phú Quốc


VÌ CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG HƠN

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ