CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)
#

Ngày 15/05/2024 Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ và quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Thiết Hùng giữ chức vụ Giám đốc CEO Xây Dựng. Với năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của ông Hoàng Thiết Hùng cùng với các thành viên Ban Giám đốc...

15
T5
#

Ngoài việc cử CBNV tham gia các khoá đào tạo về hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy chế quản lý nội bộ hoặc các khoá đạo tạo chuyên môn nghiệp vụ thuê ngoài do Tập đoàn CEO tổ chức, Ban Giám đốc Công ty cũng rất chú trọng về công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nội bộ cho các phòng ban nhằm nâng cao trình độ, tích luỹ kinh nghiệm cho các cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện công việc của Công ty.

01
T12
#

Những ngày tháng 10 luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim người CEO, đặc biệt hơn khi chuỗi hoạt động chào mừng 22 năm thành lập Tập đoàn CEO lần đầu tiên diễn ra tại một trong những dự án trọng điểm: Sonasea Vân Đồn Harbor City.

26
T10
#

Thực hiện tháng cao điểm thi đua hăng say lao động, sản xuất, Giám đốc Công ty “Phát động phòng trào thi đua chào mừng ngày thành lập Công ty cổ phần xây dựng C.E.O (11/10/2023) và ngày thành lập Tập đoàn CEO (26/10/2023)” trong công tác hoạt động SXKD.

26
T10
#

Ngày 11/10/2023 tại văn phòng Công ty, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV đã tổ chức sinh nhật lần thứ 16 của Công ty cổ phần xây dựng C.E.O. 16 năm là một chặng đường dài xây dựng và phát triển, đã ghi nhận những đóng góp to lớn của CEO Xây Dựng cho Tập đoàn CEO...

11
T10
Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ