Hội đồng quản trị - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Ông Đoàn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT.

Ngày sinh: 02/ 06/ 1971

– Quê quán: Hà Nam

– Trình độ học vấn:

+ Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh

+ Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Nga

+ Cử nhân Kinh tế

+ Thạc sỹ Luật

– Kinh nghiệm:

+ Giám đốc Phát triển dự án – TODA Corporation (Nhật Bản)

+ Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc CEO GROUP
Bà Phạm Thị Mai Lan – Phó Chủ tịch HĐQT.

– Ngày sinh: 29/ 12/ 1973

– Quê quán: Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định

– Trình độ học vấn:

+ Cử nhân kinh tế

+ Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh

+ Chứng chỉ Kiểm toán Quốc Gia

+ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

– Kinh nghiệm:

+ Kế toán trưởng Văn phòng Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

+ Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc CEO GroupÔng Trần Trung Kết – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

– Ngày sinh: 06/09/1983

– Quê quán: Hà Nam

– Trình độ học vấn: Kỹ sư Đô thị – Đại học Kiến trúc Hà Nội

– Kinh nghiệm:

+ Từ 07/2007- 08/2010: Cán bộ phòng KH-KT Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O

+ Từ 08/2010- 09/2011: Phó Ban QLDA CEO Quốc Oai – Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O

+ Từ 10/2011- 01/2012 :Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây Dựng C.E.O

+ Từ 01/2012: Giám đốc Công ty cổ phần Xây Dựng C.E.O – thành viên HĐQT

VÌ CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG HƠN

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ