ĐÀO TẠO NỘI BỘ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Ngoài việc cử CBNV tham gia các khoá đào tạo về hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy chế quản lý nội bộ hoặc các khoá đạo tạo chuyên môn nghiệp vụ thuê ngoài do Tập đoàn CEO tổ chức, Ban Giám đốc Công ty cũng rất chú trọng về công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nội bộ cho các phòng ban nhằm nâng cao trình độ, tích luỹ kinh nghiệm cho các cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện công việc của Công ty.

Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO – Chủ giảng khoá đào tạo Quy chế quản lý tài sản
BLĐ & CBNV tham gia khoá đào tạo Quy chế quản lý tài sản của Tập đoàn CEO

Công tác đào tạo được diễn ra trong suốt thời gian của năm 2023 với các khoá đạo tạo nội bộ như: Đào tạo hội nhập CBNV mới; Đào tạo kỹ thuật, kỹ năng giám sát thi công ngoài hiện trường; Đào tạo hướng dẫn công tác làm hồ sơ thanh quyết toán; Đào tạo quản lý thi công, công tác lập kế hoạch SXKD quý, năm… Việc chuẩn bị bài giảng, xây dựng nội dung, cán bộ hướng dẫn được lựa chọn kỹ càng từ những CBNV Công ty đã công tác lâu năm, có kinh nghiệm chuyên môn dày dặn trong lĩnh vực mình phụ trách để truyền tải và đúc rút kinh nghiệm, hướng dẫn cho CBNV về lĩnh vực và phạm vi công việc do mình thực hiện. Quá trình tham gia các khoá đào tạo, CBNV khi thực hiện công việc của mình có những khó khăn, vướng mắc phát sinh được cán bộ hướng dẫn giải quyết và trả lời thoả đáng, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, văn hoá con người CEO đã được CBNV tiếp thu, lan toả và thực hiện tốt vào thực tế công việc của mình. Dưới đây là một số hình ảnh của các khoá đào tạo nội bộ của Công ty.

Các khoá đào tạo nội bộ của Công ty có sự tham dự của đầy đủ các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ