Bổ nhiệm phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

Bổ nhiệm phó phòng Kinh tế – Kỹ thuật

Nhằm kiện toàn bộ máy của phòng Kinh tế – Kỹ thuật, sáng 26/12/2022 tại văn phòng Công ty đã tổ chức lễ trao quyết định bộ nhiệm ông Nguyễn Văn Duy giữ chức vụ phó phòng Kinh tế – Kỹ thuật.
Ông Nguyễn Văn Duy Duy tốt nghiệp Trường Đại học xây dựng – Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng giao thông. Trước khi được bổ nhiệm ông Duy đã có thời gian công tác tại Vinaconex từ 2009 – 2018. Tháng 4/2018 ông Nguyễn Văn Duy gia nhập Công ty cổ phần xây dựng C.E.O và làm việc tại phòng Kinh tế – Kỹ thuật. Quá trình công tác tại Công ty ông Duy được Ban Giám đốc tin tưởng giao phụ trách nhiều dự án lớn và đã hoàn thành tốt công việc được giao.
Đánh giá khả năng và kinh nghiệm của ông Nguyễn Văn Duy, Ban Giám đốc CEO Xây Dựng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Duy là phó phòng Kinh tế – Kỹ thuật từ tháng 1/2023. Dưới đây là một số hình ảnh bổ nhiệm.

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ