Ngày hội tuyển dụng CEO Group 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

Ngày hội tuyển dụng CEO Group 2017

Là một trong các Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam hoạt động trong hai trụ cột chính là Bất động sản và Giáo dục đào tạo, CEO Group là nơi tin cậy để mỗi cá nhân phát triển sự nghiệp bản thân và đóng góp, cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho xã hội. Ngày hội tuyển dụng CEO Group năm 2017 đã thu hút rất nhiều nhân sự đến tham gia phỏng vấn cho hàng trăm vị trí tại các đơn vị thành viên CEO. Dưới đây là một số hình ảnh của Ngày hội tuyển dụng.

Công tác chuẩn bị đón chào ứng viên đến phỏng vấn
Tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho các vị trí tuyển dụng
Các ứng viên cập nhật thông tin hồ sơ
Khu vực chờ của các ứng viên đợi đến lượt phỏng vấn
Quang cảnh khu vực phỏng vấn
Ngày hội tuyển dụng CEO Group 2017
Ngày hội tuyển dụng CEO Group 2017

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ