CEO Xây dựng tiếp nhận nhân sự cấp cao trong Ban lãnh đạo - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

CEO Xây dựng tiếp nhận nhân sự cấp cao trong Ban lãnh đạo

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Tập đoàn CEO, ngày 04/07/2023 Ban Giám đốc CEO Xây Dựng đã thực hiện việc tiếp nhận và phân công nhiệm vụ đối với ông Trương Văn Cương khi về công tác tại CEO Xây Dựng, Theo đó, ông Trương Văn Cương sẽ giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh tế của Công ty. Với năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của ông Trương Văn Cương cùng với các thành viên Ban Giám đốc sẽ tiếp tục đưa CEO Xây Dựng phát triển theo định hướng chiến lược trở thành Tổng thầu giai đoạn 2022 – 2026. Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ.

Giám đốc Đoàn Tiến Trung trao Quyết định cho ông Trương Văn Cương
Các thành viên BGĐ chụp hình lưu niệm

Cũng tại buổi lễ, Ban Giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành và chúc mừng bà Nguyễn Thanh Xuân – Nguyên Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh tế của Công ty từ 2020 – 2023 về nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Tập đoàn CEO.

GĐ Công ty chúc mừng bà Nguyễn Thanh Xuân nhận nhiệm vụ mới

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ