CEO Xây dựng phát triển chiến lược mới, PwC giữ vai trò tư vấn - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

CEO Xây dựng phát triển chiến lược mới, PwC giữ vai trò tư vấn

Ngày 10/2/2023, tại Hà Nội, CEO Xây dựng – Thành viên của Tập đoàn CEO – và PwC đã có buổi thảo luận mang tính chiến lược nhằm hoạch định vai trò và định hướng chiến lược cho CEO Xây dựng.

Đại diện PwC và Tập đoàn CEO, CEO Xây dựng thảo luận

Tham dự Hội thảo, về phía PwC có Ông Hoàng Việt Cường, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp, PwC Việt Nam.

Về phía Tập đoàn CEO có Ông Tạ Văn Tố – Phó TGĐ Thường trực Tập đoàn, kiêm Chủ tịch HĐQT CEO Xây dựng; Ông Cao Văn Kiên – Phó TGĐ Tập đoàn, kiêm Thành viên HĐQT CEO Xây dựng; Bà Vũ Thị Lan Anh – Phó TGĐ Tập đoàn; Ông Trần Đạo Đức – Phó TGĐ Tập đoàn; Ông Trần Trung Kết – Thành viên HĐQT CEO Xây dựng; Ông Đoàn Tiến Trung – Giám đốc CEO Xây dựng; Ông Nguyễn Quang Khang – Phó Giám đốc CEO Xây dựng; và Bà Nguyễn Thanh Xuân – Phó Giám đốc CEO Xây dựng.

PwC đóng vai trò tư vấn xây dựng chiến lược cho CEO Xây dựng

Ra đời năm 2007, CEO Xây dựng là một trong 3 trụ cột của Tập đoàn CEO, đóng góp về doanh thu, lợi nhuận cho Tập đoàn với mục tiêu trở thành Tổng thầu thi công các dự án của Tập đoàn hiện tại và tương lai.

Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, CEO Xây dựng hợp tác với PwC, Tập đoàn nằm trong Big4 toàn cầu, để xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội thảo, hai bên trao đổi một cách cầu thị và cởi mở các nội dung về hệ tư tưởng: sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý kinh doanh; về phương thức kinh doanh; về năng lực cốt lõi; gợi mở thị trường ngách và các chương trình biện pháp chiến lược, ưu tiên thực hiện tổng quan.

Sau Hội thảo, CEO Xây dựng và PwC dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác cần thiết khác để sớm phát triển thành công chiến lược phù hợp cho CEO Xây dựng.

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ