CÁN BỘ AN TOÀN LAO ĐỘNG - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

CÁN BỘ AN TOÀN LAO ĐỘNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ – VSMT trong quá trình thi công tại các Công trường
2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ – VSMT tại các bộ phận theo biện pháp ATLĐ đã được triển khai và phổ biến
3. Tham gia xây dựng, cải tiến các quy chế, quy định, quy trình các biểu mẫu cho công tác ATLĐ-VSMT phù hợp với thực tế tại Công trình đang thực hiện
4. Phối hợp với Ban chỉ huy công trường kiểm tra các hồ sơ pháp lý về ATLĐ. Theo dõi và đôn đốc công tác cấp phát BHLĐ
5. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động
6. Định kỳ báo cáo thực tế công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trường.
YÊU CẦU:
1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bảo hộ lao động hoặc chuyên ngành liên quan
2. Có 02 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương
3. Kiến thức tiêu chuẩn quy định ATLĐ; kiến thức các thiết bị bảo hộ lao động
4. Chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ cán bộ chuyên trách an toàn – bảo hộ lao động.
QUYỀN LỢI:
1. Mức lương: 10 – 15 triệu (Chưa bao gồm tiền ăn 1.500.000 đ/tháng, ở tại công trường)
2. Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng (10% mức lương)
3. Thưởng hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13, thâm niên
4. Du lịch hàng năm
5. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT… theo quy định của Nhà nước.
Địa điềm làm việc: Vân Đồn – Quảng Ninh.
Các bạn quan tâm gửi CV về mail: tchc@ceoxaydung.com.vn hoặc liên hệ Ms.Lệ: 033.609.1413.

Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ