Tuyển dụng Archives - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

Thông tin tuyển dụng

#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Thực hiện các công việc liên quan đến quan trắc: lắp đặt, đo đạc, phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu… 2. Sử dụng phần mềm autocad để xử lí bản vẽ thiết kế thành bản vẽ phục vụ được cho trắc đạc. 3. Sử dụng các loại máy […]

20
T3
#

***MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… theo HĐ ký kết với Nhà thầu chính/Chủ đầu tư và chỉ đạo […]

13
T3
#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phụ trách thi công hệ thống Cấp thoát nước xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dân dụng 2. Lập tiến độ và triển khai các bản vẽ thi công 3. Giám sát các nhà thầu phụ, đội thi công, nghiệm thu hạng mục cấp thoát nước 4. Bóc tách […]

28
T2
#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phụ trách thi công hệ thống điện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và điện dân dụng 2. Lập tiến độ và triển khai các bản vẽ thi công 3. Giám sát các nhà thầu phụ, đội thi công công tác M&E, nghiệm thu hạng mục M&E 4. Bóc tách […]

28
T2
#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ – VSMT trong quá trình thi công tại các Công trường 2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ – VSMT tại các bộ phận […]

03
T12
#

Là một trong các Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam hoạt động trong hai trụ cột chính là Bất động sản và Giáo dục đào tạo, CEO Group là nơi tin cậy để mỗi cá nhân phát triển sự nghiệp bản thân và đóng góp, cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho xã hội. Ngày hội tuyển dụng CEO Group năm 2017 đã thu hút rất nhiều nhân sự đến tham gia phỏng vấn cho hàng trăm vị trí tại các đơn vị thành viên CEO. Dưới đây là một số hình ảnh của Ngày hội tuyển dụng.

03
T10
Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ