Tuyển dụng Archives - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.E.O (CEO XÂY DỰNG)

Thông tin tuyển dụng

#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ – VSMT trong quá trình thi công tại các Công trường 2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ – VSMT tại các bộ phận […]

03
T12
#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phụ trách thi công hệ thống điện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và điện dân dụng 2. Thiết kế hệ thống M&E cho các công trình dân dụng và công nghiệp 3. Lập hồ sơ dự thầu như công tác bóc khối lượng, lập báo giá… 4. Lập tiến […]

03
T12
#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phối hợp với các bộ phận triển khai công tác dự thầu, đấu thầu, chào giá các dự án với Chủ đầu tư (thầu chính) lựa chọn, đánh giá, đề xuất tham mưu cho Ban Giám đốc chọn nhà thầu cho các gói thầu của các dự án do Công […]

30
T6
#

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phụ trách thi công hệ thống điện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và điện dân dụng 2. Thiết kế hệ thống M&E cho các công trình dân dụng và công nghiệp 3. Lập hồ sơ dự thầu như công tác bóc khối lượng, lập báo giá… 4. Lập tiến […]

26
T4
#

Là một trong các Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam hoạt động trong hai trụ cột chính là Bất động sản và Giáo dục đào tạo, CEO Group là nơi tin cậy để mỗi cá nhân phát triển sự nghiệp bản thân và đóng góp, cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho xã hội. Ngày hội tuyển dụng CEO Group năm 2017 đã thu hút rất nhiều nhân sự đến tham gia phỏng vấn cho hàng trăm vị trí tại các đơn vị thành viên CEO. Dưới đây là một số hình ảnh của Ngày hội tuyển dụng.

03
T10
Điện thoại: 024.3785.7440
Fax:024.3787.5722
tchc@ceoxaydung.com.vn
Planets Sun

Hình ảnh Tiến độ